POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych
osobowych, jako użytkownika strony: www.galeriawprzyziemiu.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności
dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są
wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Aneta Sieńczak, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: Galeria Sztuki ‘W Przyziemiu’ Aneta Sieńczak z siedzibą w Krakowie (31-032), ul.
  Starowiślna 36, NIP 6442911629, REGON 389435050
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  a. poczty e-mail: info@galeriawprzyziemiu.pl
  b. telefonicznie: 690 303 602
 3. Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną możesz się zapoznać tutaj: Regulamin sklepu – Galeria Sztuki ‘W Przyziemiu’ (galeriawprzyziemiu.pl)

§2. Zasady przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  a. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  b. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  c. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  d. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  e. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  f. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  g. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  h. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

 1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
  a. w celach kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową na
  podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi,
  b. w celach marketingowych, jeśli zapisałeś / zapisałaś się na newsletter,
  c. w celu realizacji Twojego zamówienia, na podstawie zawartej umowy sprzedaży (poprzez skuteczne złożenie zamówienia
  dochodzi do zawarcia umowy, w której my występujemy w roli sprzedawcy, a Ty kupującego / kupującej),
  d. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie
  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony
  oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
  a. jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych
  w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
  b. jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w
  każdym czasie możesz z niego zrezygnować.
  c. jeśli zakupisz na stronie produkty to, aby zrealizować Twoje zamówienie będziemy przetwarzać: Twoje imię i nazwisko,
  adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail i inne dane zawarte w formularzu zamówienia,
  niezbędne do wywiązania się przez nas z umowy. Podanie tych danych stanowi warunek złożenia zamówienia i zawarcia
  umowy.
  d. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą
  Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie
  może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  a. podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie;
  b. podmiot zajmujący się administrowaniem Stroną;
  c. firmy przewozowe, za pośrednictwem których realizujemy dostawy;
  d. pośrednicy płatności internetowych z których usług korzystamy;
 2. Twoje dane nie są przekazywane do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

§5. Termin przechowywania danych

 1. Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem i sprzedażą towarów/produktów przetwarzamy przez 6 lat, celem
  wywiązania się z ciążących na nas obowiązkach podatkowych.
 2. Jeśli przekazałeś / przekazałaś nam swoje dane w wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Jeśli zapiszesz się na newsletter to Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie subskrypcji.

§6. Prawa użytkowników

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz
  b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  c. prawo do przenoszenia danych,
  d. prawo wniesienia sprzeciwu,
  e. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie
  Twoich danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora
  z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora.
 2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. ‘ciasteczka’) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
  urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności od tego, jakiego urządzenia używasz do
  oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam / sama możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te
  są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim Twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas
  kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies:
  a. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w
  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej
  parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i była zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb
  Użytkownika.
  b. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  c. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na
  ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ‘sesyjne’ (session cookies) oraz ‘stałe’ (persistent
  cookies). Cookies ‘sesyjne’ są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
  wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ‘Stałe’ pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
  usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony,
  znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jej opcji.
 7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez
  współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je
  usunąć.
 8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji ‘Pomoc’ w menu przeglądarki internetowej.
 9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej
  przeglądarce internetowej.

Galeria Sztuki
"W Przyziemiu"

ul. Starowiślna 36
31-032 Kraków

info@galeriawprzyziemiu.pl
+ 48 690 303 602

Copyright © 2021 Galeria Sztuki ‘W Przyziemiu’. All rights reserved